Grow Up Programma

Iedereen de MOGELIJKHEID bieden om samen over zijn of haar LEVEN na te denken en een bewuste KEUZE te maken voor de VOLGENDE STAP.
Dit programma bestaat uit 12 dagen en heeft als doel om iedereen de MOGELIJKHEID te bieden om over zijn of haar LEVEN na te denken en een bewuste KEUZE te maken voor de VOLGENDE STAP.

Het is opgebouwd uit de volgende 4 verdiepings modules:

De Gouden Driehoek

Zingeving, op zoek naar...

 • Elke gebeurtenis heeft een zin en betekenis
 • U gaat op zoek naar die betekenis van het leven
 • Het is een bewustwordingsproces
 • U komt tot een persoonlijke visie en missie
 • Zingeving creëert bezieling

Zelfvertrouwen, Moed, Lef, Authenticiteit

 • U verhoogt uw assertiviteit
 • Dit moedigt aan om beslissingen te nemen
 • Dit verhoogt de kans op het behalen van resultaten
 • U ontdekt hoe u veranderingen aan de orde kunt stellen en doorvoeren
 • U leert hoe u kunt omgaan met weerstand en kritiek

Zelfmotivatie en Inspiratie

 • U ontdekt uw bevlogenheid en het vuur van een ongekende aantrekkingskracht
 • U krijgt antwoord op de volgende vragen:
  • Kan iedereen dat?
  • Wat maakt hen zo anders?
  • Hoe doen ze dat?
  • Waar halen ze die energie vandaan?

Passie, Zelfkennis en Zelfinzicht

 • U ontdekt wat u denkt, wat u wilt en wat u voelt
 • U leert luisteren naar uw innerlijke stem en interne belevingswereld
 • U herkent uw interne proces van gedachten
 • U herkent uw referentiekader, uw waarden en normen

Verder gaan we ook aan de slag met de 8 cruciale vaardigheden:

 • Interesse tonen in de andere
 • Zich kwetsbaar opstellen
 • Luisteren
 • Complimenten geven en ontvangen
 • Talenten ontdekken en inzetten
 • Weerstand opmerken en ermee omgaan
 • Feedback geven en ontvangen
 • Lichaamstaal inzetten en interpreteren
Gesteund op de zelf ontwikkelde R.A.P.P. filosofie,
dit zijn 4 levenshoudingen om beter samen te leven en te werken..

Het Grow Up programma is inclusief

N

12 dagen programma

 
N

4 verdiepingsmodules

 
N

8 Cruciale vaardigheden

 
N

de R.A.P.P. Filosofie