LEIDERSCHAP
RESPECT, AANDACHT, PASSIE EN PLEZIER!
Wie zichzelf ruimte en tijd gunt, bereid is controle en zekerheden los te laten en zich openstelt voor
het onverwachte, ervaart de magie van het leven en vindt het geluk. Ludo Daems, oprichter van
de Universiteit van het Leven en het Centrum voor Persoonlijke Kwaliteitszorg (PKZ), helpt leiders
excelleren in authentiek en charismatisch leiderschap, waardoor ze het beste uit hun medewerkers
kunnen halen. Zijn filosofie heet RAPP: Respect, Aandacht, Passie en Plezier.

Ludo Daems houdt zich vanuit zijn specifieke en rijke levenservaring bezig met de vraag
wat individuen en organisaties kunnen doen om het aanwezige potentieel beter te benutten.
De Universiteit van het Leven is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Samen met de universiteiten
van Tilburg en Leuven is de RAPP-filosofie ontwikkeld, die leidinggevenden helpt cruciale leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen.
“De basis is dat ze zichzelf leren kennen en ontdekken wat hun taak, droom en passie in het leven is.
Als deze leidinggevenden de fundamentele waarden Respect, Aandacht, Passie en Plezier (RAPP) toepassen zorgt dit
ervoor dat medewerkers zich goed voelen en daardoor beter functioneren. Ze werken beter samen en hebben meer plezier in hun
werk. Onder meer politiediensten, de marechaussee en KLM in Nederland zijn enthousiast.
“Wie respect heeft voor zijn werk en de levensvisie van medewerkers en collega’s schept ruimte en verbetert de werksfeer. Dat
werkt positief naar alle kanten. Veel mensen hebben tegenwoordig meer aandacht voor
hun mobieltje dan voor anderen of het werk dat ze moeten doen. Daarom is aandacht
zo’n kostbaar goed. Ten slotte zijn ook passie, die laat zien wie je bent, en plezier belangrijk.
Dat laatste is echt een cadeautje. Bovenal, het is de toon die de muziek maakt en daar helpen
wij bij”, zegt Ludo, die over dit onderwerp, maar ook bijvoorbeeld over de kracht
van je houding en samen samenwerken geregeld boeiende lezingen geeft. “Vooral in
Nederland en dan nog voor 98 procent voor bedrijven. Doordat ik geboeid ben door het
mysterie van leven en werk, geef ik ook een lezing waarin ik schoenveters als metafoor
gebruik. Als er geen knopen inzitten is alles prima, maar zodra dat wel het geval is moet
je op zoek naar de ontknoping, net zoals in het dagdagelijkse bestaan.”

GENIETEN VAN HET NU
Genietend van het nu, à la de Duitse spirituele leider Eckhart Tolle, vertelt Ludo in
in het Rotterdamse Hotel New York dat hij 25 jaar in het vak zit. “Dat is niet vanzelfsprekend.
Tot ongeveer mijn zeventiende jaar heb ik gestotterd en ben ik gepest. Met
als gevolg een minderwaardigheidscomplex tot ongeveer mijn vijftigste. Toen ben
ik uit mijn angsten gestapt, heb ik mijn rugzak vol overtuigingen en gedachten weggegooid
en ben ik in dit vak gestapt. Iemand vroeg mij waarom hij een connectie voelde.
Hij bleek te vallen voor mijn charisma. Het ging hem niet om wat, maar om hoe ik iets
zei, om het punt dat ik maakte, waardoor ik mensen in beweging bracht. Dat bracht mij
inzicht, synchroniciteit. De miljarden neuronen in mijn brein leken samen te vallen,
alsof het altijd zo was geweest. Dat wilde ik doorgeven, maar ik had nog nooit op een
podium gestaan. Mijn eerste optreden was in De Flint in Amersfoort voor 1.500 mensen.
Op het moment dat ik klaar was en de zaal stil was viel mijn microotje uit. Dagvoorzitter
Charles Groenhuijsen kwam op het podium gekomen, legde zijn hoofd op
mijn schouder en zei: ‘De Vlamingen hebben toch altijd de Nederlanders nodig’. De
reactie daarna van de zaal was wat ik nodig had”, lacht Ludo, die sindsdien talloze malen
per jaar lezingen geeft, trainingen geeft en tussendoor boeken schrijft.

WEG MET DE ZEKERHEID
‘Omarm vandaag, morgen kan alles anders zijn’ en ‘Leef goed, dan heb je aan één
leven genoeg’ zijn twee van Ludo’s onderliggende credo’s. “Ik ben sinds mijn jeugd
dankbaar dat ik er mag zijn en mag meedoen aan het spel dat wij leven noemen. Veel mensen
zijn bezig met wat hierna komt, bereiden zich zelfs voor op wat na hun dood gebeurt,
maar beseffen niet dat ze nu in de hemel zijn en beschikken over zoveel niet ontwikkeld
talent dan ze ooit kunnen bedenken. Veel mensen proberen alleen maar te zijn zoals
anderen willen dat ze zijn en zoeken voortdurend bevestiging.” Volgens Ludo hebben
mensen vooral contacten op LinkedIn of Facebook, maar niet in het echte leven. “Dat
komt zowel bij privépersonen als ondernemers en managers voort uit twijfel en angst.”
Ludo helpt mensen het bewustzijn, dus ook het geluk en vooral het leven terug te vinden,
maar ook te beseffen dat zekerheden – zoals diploma’s – in feite schijn zijn. Gaan voor
zekerheid is een te enge focus, vindt hij. “De periode tussen geboorte en dood noemen
we leven. De dood willen we uit angst voor het onbekende uitstellen. Daarom willen we
alles onder controle houden en hebben we geen tijd. Maar tijd is een illusie. Het is niet
meer dan een afspraak tussen mensen. Als je daar achter bent is druk, druk, druk niet
meer aan de orde. Plan het een beetje, doe gewoon en dan is dat onder controle. Dat is
een beetje mijn levensfilosofie.”

‘LEEF GOED, DAN HEB JE AAN ÉÉN LEVEN GENOEG’

Ludo Daems is creatief ondernemer en oprichter het opleidingsinstituut Universiteit
van het Leven en het Centrum voor Persoonlijke Kwaliteitszorg (PKZ).